Több csapatos konfliktus

Ha több csapat vesz részt egy konfliktusban egy oldalon, akkor a következőkre kell odafigyelni:

 1. A három akciót a szokott módon kell előre meghatározni
 2. Amikor sor kerül egy akció felfedésére, akkor kell meghatározni, melyik ellenfél csapat lesz a célpont.
 3. Az akciók és célpontok ismeretében kell összenézni mi is történik
  1. az egy célpont ellen irányuló független és az egy célpont ellen irányuló ellen próbákat össze kell vonni, egy csapatot kiválasztani az akcióra, akit minden további csapat segít 1 kocka átadásával
  2. a különböző célpontokra irányuló akciókat, valamint a független és ellen próbákat egymástól elkülönülten kell kezelni.

Komplikált helyzetek:

 • Ha egy csapatnak a célpontjával szemben ellen próbája van, de a célpont akciója nem rá irányul, akkor a célpont dobásával szemben kell dobni a próbát, de kudarc esetén nem történik semmi.
  • Pl. A csapat védekezik X csapattal szemben, X viszont B csapatot támadja. A csapat dob védekezésre, X csapat meg támadásra. Ha A csapat dobása sikeres X dobásával szemben, akkor növelheti a saját diszpozícióját. Ha az A csapat dobása kudarc X dobásával szemben, akkor viszont nem csökken A diszpozíciója, hisz X nem őt támadja. X támadásának ereménye B csapat akciójától és dobásától függ.
 • Ha egy csapat cselezik egy védekező csapattal szemben, vagy támad egy cselező csapatot, akkor független dobása van, de az ellenfél csak akkor veszti el dobását, ha ellene védekezett illetve cselezett (ha más célpontot választott, akkor nem).
  • Pl. A csapat cselez X csapattal szemben, B viszont csapat támad X ellen. X a védekezést válaszotta. Ha A csapatot jelölné meg célpontnak, akkor elvesztené az akcióját, és mindkét ellenfele független dobást dobhatna. Ha viszont B csapatot jelöli meg célpontnak, akkor ellen dobást dobhat a B támadásával szemben, és A cselezése lesz csak független dobás.

Több csapatos konfliktus

Egérőrség peterfy peterfy